Bao bì giấy kratf- bao bì chất lượng cao

Go down

Bao bì giấy kratf- bao bì chất lượng cao

Post by Admin on Thu Apr 27, 2017 9:04 am

Màu sắc có sự ảnh hƣởng rõ ràng nhất và đƣợc nghiên cứu nhiều. Sở thích của khách hàng với một màu sắc mãn nhãn có liên hệ tới sự ƣa chuộng đối với các thuộc tính chất lƣợng khác nhƣ hƣơng vị, chất dinh dƣỡng, mức độ hài lòng sản phẩm. Ảnh hƣởng tích cực có thể đạt đƣợc bằng kết hợp nhiều hơn các yếu tố trong đó phải kể đến màu sắc bao bì; bao bì cho phép nhìn thấy thực phẩm bên trong, danh mục và nhãn hiệu xuất hiện (Imram ,1999; Silayoi & Speece, 2007).

 Hình ảnh trực quan trên bao bì là một thuộc tính quan trọng khác. Trên phƣơng diện doanh số bán hàng, hình ảnh trên bao bì có thể là công cụ chiến lƣợc tạo nên sự khác biệt và tăng mức tiếp cận tâm lý ngƣời tiêu dùng vì hình ảnh tác động sinh động hơn, nhanh hơn, dễ dàng hơn so với ngôn ngữ trong một thời gian tiếp cận ngắn (Underwood et al, 2001). Thông tin hình ảnh trên bao bì có thể thu hút sự chú ý của ngƣời tiêu dùng và định hƣớng mức kỳ vọng hài lòng của họ. Hình ảnh tốt sẽ có tác động tích cực lên trí nhớ của ngƣời tiêu dùng về sản phẩm.
 Kích thƣớc và hình dạng cũng là một thƣớc đo quan trọng- một cách đơn giản hóa để đánh giá về lƣợng. Thông thƣờng ngƣời tiêu dùng nhận thấy bao bì thƣờng đƣợc kéo dài ra để tạo cảm giác sản phẩm có lƣợng lớn hơn ngay cả khi họ thƣờng xuyên mua và sử dụng các mặt hàng này. Trong dài hạn, sự không ăn khớp của kích thƣớc bao bì sau khi tiêu dùng có thể không khiến ngƣời tiêu dùng xem xét lại sự đánh giá về lƣợng của họ đặc biệt nếu sự khác biệt là không quá lớn (Raghubir &Krishna, 1999). Kích cỡ bao bì khác nhau phần nào tao sự khác nhau trong việc thu hút ngƣời tiêu dùng.Ví dụ, đối với một số sản phẩm cấp thấp, chẳng hạn nhƣ sản phẩm đại trà không có nhãn hàng, tiết kiệm chi phí bao bì và quảng cáo có thể tạo ra giá thấp. Sản phẩm đại trà thƣờng đƣợc đóng gói lớn, điều này phục vụ trực tiếp cho nhu cầu của ngƣời tiêu dùng từ các hộ gia đình lớn hơn, những ngƣời nhiều khả năng sẽ đặc biệt tìm kiếm những sản phẩm giá tốt. Ngoài ra, điều này có nghĩa là khi chất lƣợng sản phẩm là khó xác định, ảnh hƣởng của kích thƣớc bao bì là mạnh hơn.  

Với những tiêu chí trên , thì http://baobigiaykraft.vn/ là 1 trong những loại bao bì thỏa mãn đầy đủ tất cả các đặc điểm trên, ngoài ra, bao bì giấy kraft cực kì thân thiện với môi trường và có độ bền cực tốt.

Để biết thêm thông tin về bao bì giấy kraft vui lòng truy cập tại đây: http://baobigiaykraft.vn/

Admin
Admin

Posts : 2
Join date : 2017-04-27

View user profile http://bao-bi-giay-kraft.board-directory.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum